La prostitució

En el cas dels bordells, no deixa de ser preocupant la doble vara de mesurar. Des de 2002 la Generalitat va aprovar un decret per regular els establiments on s’exerceix la prostitució  i acte seguit l’ajuntament va aprofitar un altre on s’havia de pagar un percentatge per habitació. Així tots contents, els puteros poden anar-hi sense problemes, i a l’Ajuntament li entren uns calerons que mai van malament. 

 

 

Carmen Domingo

  • PROSTITUCIO